Privacy en cookieverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Huidzorg West, praktijk voor huid- en oedeemtherapie, kan persoonsgegevens – waaronder medische gegevens – verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidzorg West, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.huidzorgWest.nl aan Huidzorg West verstrekt.

Huidzorg West kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw medische gegevens

WAAROM HUIDZORG WEST GEGEVENS NODIG HEEFT

Huidzorg West gebruikt bovenstaande gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Concreet betekent dit het volgende.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens (waaronder medische gegevens) gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.
Voorts kunnen wij uw gegevens gebruiken om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website en om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze nieuwsbrief of andere informatie aan u toe te sturen, namelijk als u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wij verzamelen uw gegevens via cookies op onze website om onze dienstverlening te verbeteren en onze website optimaal te laten functioneren.
Tot slot verzamelen we uw gegevens indien u contact met ons opneemt via ons online contactformulier. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen en (indien door u aangegeven of noodzakelijk voor uw behandeling) contact met u te onderhouden.

HOE LANG HUIDZORG WEST GEGEVENS BEWAART

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren maar minimaal voor de termijn die geldt op grond van de voor ons geldende wet- en regelgeving.

DELEN MET ANDEREN

Huidzorg West verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIEVERKLARING

Huidzorg West maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De website van Huidzorg West plaatst de volgende cookies:

Functionele cookies
Monitoring of Analytics cookies
Marketing of Targeting cookies
Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zoals het automatisch invullen van formulieren, de taalvoorkeur en voorkeuren voor de cookiemelding te onthouden en optimale browser ondersteuning. Deze cookies zetten wij in om de website goed te laten werken. Deze cookies mogen wij zonder jouw toestemming plaatsen, omdat deze cookies geen of maar weinig gevolgen hebben voor jouw privacy.

Eventuele persoonsgegevens die met het plaatsen van functionele cookies worden verwerkt, worden niet doorgestuurd naar derde partijen.
Deze cookies vervallen na 1 jaar na het plaatsen.

Monitoring of Analytics cookies

Deze analytische cookies worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn.

De persoonsgegevens die met het plaatsen van deze cookies worden verwerkt worden doorgestuurd naar marketingpartijen, zoals Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.

Deze cookies vervallen na 2 jaar na het plaatsen.

Marketing of targeting cookies

Marketing of targeting cookies worden geplaatst om je interesses te bewaren zodat zowel op als buiten de website relevante advertenties kunnen worden getoond. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van Huidzorg West tegen kunt komen.

De persoonsgegevens die met het plaatsen van deze cookies worden verwerkt worden doorgestuurd naar Google Ads en Facebook.

Deze cookies vervallen na 2 jaar na het plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Graag wijzen wij er ook op dat je de gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies te allen tijde kunt intrekken via het tandwieltje links onderin de website.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met uw gegevens wordt omgegaan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidzorgWest.nl.

Huidzorg West zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Huidzorg West. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

BEOORDELINGEN – WEBWINKELKEUR

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@huidzorgWest.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 015-2561806.

BEVEILIGING

Huidzorg West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidzorg West maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidzorg West verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidzorg West, info@huidzorgWest.nl.

CONTACTGEGEVENS

Huidzorg West is als volgt te bereiken:
Postadres: Plein Delftzicht 56, 2627 CA Delft
Vestigingsadres: Plein Delftzicht 56, 2626 CA Delft
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 54904846
Telefoon: 015-2561806
E-mailadres: info@huidzorgwest.nl

BTW nummer: NL001447709B23
KVK nummer: 54904846

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Huidzorg West kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze webpagina om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 28-05-2018 en voor het laatst gewijzigd op 17 juni 2020.

NIEUW: Welke SPF past bij mijn huid?

Doe de quiz!
© Copyright 2024 - Huidzorg West
De waardering van www.huidzorgwest.nl/winkel/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 28 reviews.